[:en]JAZALO Customer Care[:ms]Khidmat Pelanggan JAZALO[:]

[:en]JAZALO believes that communication is key to the success of our business; therefore, if you need to contact us, we offer several methods to best serve you:

Facebook Messenger

Messenger: www.m.me/jazaloshoppe
Everyday / Anytime

WhatsApp Number

WhatsApp: +601129191525
Everyday / Anytime

Note: We use your mobile number only to answer your questions,
it will not be saved or passed on.

Queries via WhatsApp/Messenger

Questions regarding JAZALO Products and Services?
You need a tip?
Send us your questions via WhatsApp/Messenger!

Order/Book via WhatsApp/Messenger

Want to order products from The JAZALO Shoppe or book services by JAZALO Business Partners?
Send us the product/service code via WhatsApp/Messenger!

E-mail Address

General E-mail Address: mail@jazalo.com[:ms]JAZALO percaya bahawa komunikasi adalah kunci kepada kejayaan perniagaan kami; Oleh itu, jika anda perlu menghubungi kami, kami menawarkan beberapa kaedah untuk yang terbaik kepada anda:

Facebook Messenger

Messenger: www.m.me/jazaloshoppe
Setiap hari / Setiap masa

Nombor WhatsApp

WhatsApp: +601129191525
Setiap hari / Setiap masa

Nota: Kami hanya menggunakan nombor telefon bimbit anda untuk menjawap pertanyaan anda, tidak akan disimpan atau diberikan kepada pihak ketiga. 

Pertanyaan melalui WhatsApp/Messenger

Ada soalan berkenaan Produk dan Perkhidmatan JAZALO?
Anda memerlukan cadangan?
Hantarkan soalan anda melalui WhatsApp/Messenger!

Pembelian/Tempahan melalui WhatsApp/Messenger

Ingin membuat pesanan atau tempahan dari The JAZALO Shoppe atau Rakan JAZALO Business?
Hantarkan kod produk/perkhidmatan melalui WhatsApp/Messenger!

Alamat E-mel:

Alamat E-mail Umum: mail@jazalo.com[:]